Kevätkokous 20.5.2020 ETÄYHTEYDELLÄ

Tervetuloa Petosen polunetsijöiden kevätkokoukseen etäyhteyden kautta 20.5.2020 klo 18:00!

Ilmoittautuminen 19.5. mennessä: kuksaan.fi/34683

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä vahvistetaan lippukunnan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021. Kysymyksiä ja tarkennuksia kannattaa miettiä jo etukäteen, jotta saadaan mahdollisimman reippaasti kokous pakettiin. Voit myös laittaa asiaan liittyen sähköpostia ennen tapahtumaa petosenpolunetsijat@gmail.com

Kokouksessa kaikilla jäsenillä on puheoikeus. Äänioikeutettuja ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Kevätkokoukseen osallistuminen kuuluu kaikkien ikäkausien toimintasuunnitelmaan.

Kokoukseen esityslista ja kokousmateriaalit liitteenä.
Hallitus esittää, että jäsenmaksu ei muutu (15€/1-jäsen, 10 €/2-jäsen, 0€ 3-jäsen). Lisätietoja jäsenlajeista https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Petosen Polunetsijät ry