Mukaan toimintaan

Näin liityt Petosen Polunetsijöihin

Jäsenhakemuksen voit täyttää partiorekisteri Kuksan kautta.

https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999393

Partiota harrastetaan lippukunnissa

Partiota harrastetaan lippukunnissa, joita on Suomessa lähes jokaisessa kunnassa. Yhteensä toimintaa on lähes 750 lippukunnassa, joista ruotsinkielisiä on noin 60. Lippukunnat ovat omalla alueellaan toimivia, itsenäisiä paikallisyhdistyksiä, joiden koko vaihtelee noin 20 jäsenestä yli 200 jäseneen.

Partiotoiminta on hyvin vahvasti lippukunnan jäsenten näköistä, joten lippukuntien toiminta vaihtelee suuresti toisistaan. Esimerkiksi osassa lippukunnista toiminta on painottunut vahvasti purjehtimiseen, kun taas toisessa toiminta on paljon erähenkisempää. Kaupunkien keskustoissa toimivat lippukunnat taas saattavat painottaa omaa toimintaansa eri tavalla kuin esimerkiksi harvemmin asutuilla alueilla.

Lippukunnissa jäsenet jakaantuvat ikäryhmittäin pienempiin ryhmiin, joilla kaikilla on omanlaista, ikään sopivaa toimintaa, joka perustuu kasvatukselliseen partio-ohjelmaan. Omasta pienryhmästä muodostuu usein partiolaiselle tärkeä porukka, johon tutustuu hyvin ja jonka kanssa on kiva viettää aikaa.

Nuorempien partiolaisten ryhmät kokoontuvat usein kerran viikossa leikkimään, pelaamaan, askartelemaan, nikkaroimaan ja oppimaan uusia taitoja. Vanhempien partiolaisten harrastus taas koostuu usein kivan yhdessä tekemien lisäksi erilaisista vastuutehtävistä ja projekteista.

Hinnasto

Partioon voi käydä tutustumassa kolme kertaa ilman maksua! Jos meno vaikuttaa kiinnostavalta niin jatkossa maksut määräytyvät seuraavasti.

Perheen ensimmäisen partiotoimintaan osallistuvan jäsenen ja kaikkien yli 17-vuotiaiden partiolaisten jäsenmaksu on 86€/vuosi.

Alennetun II-maksun (56€/vuosi) maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Maksut sisältävät partion jäsenmaksun, sekä Petosen Polunetsijöisen lippukuntaosuuden (15€ I-jäsen ja 10€ II-jäsen).

III-jäsenluokka (12,50€/vuosi) ovat 4-6 vuotiaat lapset, jotka osallistuvat perhepartioon oman aikuisen kanssa.

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Perhepartio

Aikuinen 86€/vuosi

Lapset (4-6v) 12,50€/kpl/vuosi

 

Tervetuloa mukaan!